Actievoorwaarden Quizkrassen

Actievoorwaarden Quizkrassen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Kras&win actie’’ in het kader van de Dag van de Slager die op 10 april 2014 plaatsvindt.

Algemeen

 • Deelnemen aan de actie kan van 1 april 2014 tot en met 1 mei 2014.
 • Deelname aan de actie is alleen mogelijk bij de deelnemende slagers (zie www.dagvandeslager.nl/deelnemers).
 • Deelname aan de actie is gratis.
 • Deelnemers mogen zo vaak een actiecode invullen als gewenst.
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.
 • Minderjarigen tot 18 jaar dienen van ouders/verzorgers toestemming tot deelname aan de actie te hebben.

Prijzen en actiemechanisme

 • Om mee te doen aan de actie, dienen deelnemers minimaal voor € 10 besteed te hebben bij de deelnemende slager.
 • Bij aankoop van € 10 krijgt men één quizkraskaart met actiecode (op=op).
 • Op dedagvandeslager.nl/krasenwin dient men de code op het kaartje in te vullen
 • Na invullen van de gevraagde gegevens kan er een vakje open gekrast worden.
 • Drie maal dezelfde afbeelding in het opengekraste vakje geeft recht op één van de prijzen.
 • De prijzen die worden verloot, zijn: museumjaarkaarten, Kookboeken Festijn & Wijn, bioscoopbonnen, gesigneerde exemplaren Het perfecte varken - Marcus Polman, gesigneerde exemplaren De perfecte steak - Marcus Polman, schorten, bbq rubs pakketten,  briketpakketjes van 3 kg + aanmaakblokjes, weekendje in Amsterdam, entreekaarten Rijksmuseum, jaarlidmaatschappen Fire & Food, droge worstpakketten, knoflooksets, kookboeken Julius Jaspers – Smart bbq, Kookboeken Alain Caron -  we love beef, entreekaarten Kunsthal, antislipcursussen, goodypakket Amazing Spiderman, workshops bij Sunday Meat Experience, waardebonnen van Gelderblom Slagerijen & Partyservice/ Vereniging van Keurslagers/ De Groene Weg, pakketten Ibérico Pata Negra vlees, workshop bij Wild Vleesch, toegangskaarten Walibi, hotelovernachting Parijs, worstpakketten van Colombo, gevulde messenblokken (8-delig), trancheersetjes bestaande uit een vleesvork en trancheermes, Het Vleesboek van Delicious, waardebonnen van 50 euro voor restaurant Beer ’n Steak of Il Fornaretto, houten specerijendozen met een bijzonder kookboek.
 • Direct nadat drie dezelfde plaatjes verschijnen, krijgt men een melding dat een prijs gewonnen is.
 • Om kans te maken op de prijzen, dient de deelnemer zich te registreren door het formulier (dat automatisch verschijnt) in te vullen en te verzenden.
 • Voor de prijzen gelden de voorwaarden die sponsoren daaraan verbonden hebben.

Uitkering van de prijzen

 • De meeste prijzen worden uiterlijk 1 augustus 2014 verzonden. Voorwaarde is wel dat de betreffende deelnemer een geldig postadres heeft opgegeven.
 • De prijzen worden uitgereikt bij de slager waar men het kaartje vandaan heeft. In dit geval krijgt de winnaar daarover persoonlijk bericht. De datum van uitreiking kan dan ook na 1 augustus 2014 zijn.
 • Alle prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de organisatie van de Dag van de Slager (Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf).
 • Over de prijzen en de uitkering daarvan kan niet worden gecorrespondeerd.

Rechten Dag van de Slager (Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf)

 • Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf of derden.
 • Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. Indien om andere redenen een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf, is het oordeel van laatstgenoemde bindend.
 • Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf behoudt het recht om een prijs niet uit te keren.

Aansprakelijkheid

 • Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
 • Meer specifiek zijn Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijzen voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk-, computerhardware- of software van welke aard dan ook die het verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg heeft of de vertraging daarvan voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.

Medewerkers van de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie, ISMC en Ritense zijn uitgesloten van deelname.

Diversen
Vragen en/of opmerking met betrekking tot deze actie, kunnen worden gesteld via www.dagvandeslager.nl/contact.